Εποχικές προσλήψεις σε σχολικές μονάδες της Πιερίας

42

Δείτε τα δικαιολογητικά όλων των προκηρύξεων για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στις σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 13609/28-08-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2020-2021, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2021.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει τη Τετάρτη 23.09.2020 έως και την Παρασκευή 02.10.2020.

Συνημμένα:
Download this file (13609_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_1_2020_Ψ9ΙΣ46ΜΤΛΗ-ΒΥΑ.pdf)13609_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_1_2020_Ψ9ΙΣ46ΜΤΛΗ-ΒΥΑ.pdf[ ]844 kB
Download this file (14964_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΟΧ1_2020_Ω8Υ846ΜΤΛΗ-ΣΤΞ.pdf)14964_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΟΧ1_2020_Ω8Υ846ΜΤΛΗ-ΣΤΞ.pdf[ ]603 kB
Download this file (21_09_2020 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΟΧ 1-2020.docx)21_09_2020 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΟΧ 1-2020.docx[ ]53 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc[ ]167 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019.doc)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019.doc[ ]439 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.doc[ ]72 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΟΔΗΓΟΙ_ΣΥΝΟΔΟΙ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΟΔΗΓΟΙ_ΣΥΝΟΔΟΙ.doc[ ]46 kB

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.