Κλειστό γυμναστήριο Αιγίνιου: Νέα Έγκριση Έργου

2

Κλειστό γυμναστήριο Αιγίνιου: Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος, Συνολικού προϋπολογισμού 395.127,80

Κλειστό γυμναστήριο Αιγίνιου: Νέα Έγκριση Έργου

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται να λάβουν μέρος με την πράξη τίτλου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου>> αφορούν αρχικά την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων και υαλοπινάκων, με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και διπλό υαλοπίνακα, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης ανοιγμάτων. Κλειστό γυμναστήριο Αιγίνιου

Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, θερμαντικής ισχύος 194 KW, η αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με fancoils, η εγκατάσταση δοχείου αδρανείας διπλής ενέργειας, αλλά και όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα που θα συνεισφέρουν στην ορθή λειτουργία του συνολικότερου συστήματος. Όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα του αγωνιστικού χώρου αντικαθιστώνται με φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Συμπληρωματικά, θα προμηθευτούν τα εξής είδη:

  • φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 82 kWp, για σύνδεση με net metering
  • αντιστροφείς ισχύος (inverters) του φωτοβολταϊκού συστήματος
  • βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ
  • σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BMS).

Μετά την αποπεράτωση της πράξης, το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και παράγει το σύνολο των ηλεκτρικών φορτίων που χρειάζεται σε ετήσια βάση, με αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος και net metering.

Δείτε ολόκληρη την πράξη ένταξης ΕΔΩ

Leave A Reply

Your email address will not be published.